U kunt ons vertrouwen

Kwaliteit & Regelgeving

Voor Nijkerk Electronics zit het leveren van kwaliteit in het DNA. Klanten moeten Nijkerk Electronics en haar leveranciers blindelings kunnen vertrouwen. Deze kwaliteit tonen we ook graag aan. Dit is exact de reden waarom het interne procedures van het Nijkerk Electronics kwaliteitsproces ISO 9001:2015 gecertificeerd zijn.

Ook de leveranciers van Nijkerk Electronics voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Alle leveranciers beschikken over certificaten en verklaringen rondom RoHS, Reach, WEEE en conflictmineralen.

Het leveren van kwaliteit zit in het DNA van Nijkerk Electronics.

ISO 9001:2015

ISO 9001 is een internationaal erkende kwaliteitsmanagementsysteem standaard gepubliceerd door ISO (internationale organisatie voor standaardisatie). Het is gebaseerd op acht kwaliteitsmanagement principes en biedt een raamwerk voor het managen van de processen in een organisatie.

Nijkerk Electronics is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Om aan deze standaard te blijven voldoen worden er periodiek audits uitgevoerd. Kwaliteit gegarandeerd!

Download het Nijkerk Electronics ISO 9001:2015 certificaat

AEC – Q200

De Automotive Electronics Council heeft stress test kwalificaties opgesteld voor de automobiel industrie. Nijkerk Electronics levert veel componenten die aan deze strenge stress kwalificaties voldoen. Deze stress test kwalificaties zijn beschreven onder AEC – Q200 .

Nijkerk Electronics levert condensatoren, spoelen en weerstanden die gespecificeerd zijn als AEC – Q200 compliant.

REACH

REACH (EC 1907/2006) heeft tot doel het verbeteren van de bescherming van menselijke gezondheid en het milieu door een betere en eerdere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische substanties. Dit wordt bereikt door de vier processen die verenigd zijn in REACH: registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën. REACH heeft ook tot doel om innovatie en concurrentie te verbeteren in de Europese chemische industrie.

Als distribiteur van componenten kan Nijkerk Electronics zelf geen verklaringen rondom REACH geven. Nijkerk Electronics werkt uitsluitend met componenten leveranciers die aan de REACH-regelgeving voldoen. REACH-verklaringen van leveranciers zijn op aanvraag beschikbaar.

RoHS 2 and WEEE

De richtlijn voor de beperking van gevaarlijke stoffen 2002/95/EC (Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC, kortweg RoHS 1) werd aangenomen door de Europese Unie in februari 2003. Deze richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

De RoHS 1 richtlijn werd van kracht op 1 juli 2006 en werd verplicht gesteld in elke lidstaat van de EU, die deze richtlijn ook moet handhaven. De richtlijn verbiedt het gebruik van zes verschillende gevaarlijke stoffen, te weten: Lood (Pb), Kwik (Hg), Cadmium (Cd), Zeswaardig Chroom (Cr6+), Poly—Gebromeerde Bifenyl (PBB) en Poly—Gebromeerde Difenylether (PBDE), in het vervaardigen van verschillende soorten elektrische en elektronische apparaten, enkele uitzonderingen daargelaten. Deze richtlijn werkt nauw samen met de richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten (Waste of Electrical and Electronic Equipment, kortweg WEEE 2002/96/EC). Deze richtlijn stelt doelen voor de verzameling, recycling en het hergebruik van elektrische goederen en is onderdeel van een initiatiefwet die het probleem van de grote hoeveelheid giftige afvalstoffen oplost.

De RoHS 2 richtlijn (2011/65/EU) is een verbeterde versie van de originele richtlijn, die op 21 juli 2011 werd aangenomen als wet en op 2 januari 2013 in werking trad. Deze wet gaat over dezelfde stoffen als in de originele richtlijn, maar verbetert de regelgevingsvoorwaarden en geeft juridisch meer duidelijkheid. De wet vereist periodieke her-evaluaties die een geleidelijke verbreding van de eisen makkelijker maken, zodat aanvullende elektronische en elektrische apparatuur, kabels en reserveonderdelen gedekt worden.

Als distribiteur van componenten kan Nijkerk Electronics zelf geen verklaringen rondom RoHS geven. Nijkerk Electronics werkt uitsluitend met leveranciers van componenten die aan de RoHS-regelgeving voldoen. RoHS-verklaringen van leveranciers zijn op aanvraag beschikbaar.

Conflict Minerals

Volgens de regels van de Securities en Exchange Commissie in de VS moeten bedrijven transparant zijn over in hoeverre de producten die zij fabriceren of de bedrijven die zij contracteren voor de productie, zogenaamde conflictmineralen bevatten, die afkomstig zijn uit mijnen in de Democratische Republiek Congo (DRC) of aangrenzende landen. Onder conflictmineralen vallen tantaal, tin, wolfraam en goud, die in veel elektronische componenten worden gebruikt.

Deze regelgeving geldt al in de VS, maar wordt vanaf 1 januari 2021 ook van kracht in de Europese Unie.

Nijkerk Electronics importeert zelf geen mineralen. Wel worden de mineralen gebruikt in de componenten die Nijkerk Electronics levert. De leveranciers van Nijkerk Electronics die de componenten fabriceren halen deze mineralen niet uit conflictgebieden. Verklaringen zijn op aanvraag beschikbaar.