RoHS and WEEE

De richtlijn voor de beperking van gevaarlijke stoffen 2002/95/EC (Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC, kortweg RoHS 1) werd aangenomen door de Europese Unie in februari 2003. Deze richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.
De RoHS 1 richtlijn werd van kracht op 1 juli 2006 en werd verplicht gesteld in elke lidstaat van de EU, die deze richtlijn ook moet handhaven. De richtlijn verbiedt het gebruik van zes verschillende gevaarlijke stoffen, te weten: Lood (Pb), Kwik (Hg), Cadmium (Cd), Zeswaardig Chroom (Cr6+), Poly—Gebromeerde Bifenyl (PBB) en Poly—Gebromeerde Difenylether (PBDE), in het vervaardigen van verschillende soorten elektrische en elektronische apparaten, enkele uitzonderingen daargelaten. Deze richtlijn werkt nauw samen met de richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten (Waste of Electrical and Electronic Equipment, kortweg WEEE 2002/96/EC). Deze richtlijn stelt doelen voor de verzameling, recycling en het hergebruik van elektrische goederen en is onderdeel van een initiatiefwet die het probleem van de grote hoeveelheid giftige afvalstoffen oplost.

De RoHS 2 richtlijn (2011/65/EU) is een verbeterde versie van de originele richtlijn, die op 21 juli 2011 werd aangenomen als wet en op 2 januari 2013 in werking trad. Deze wet gaat over dezelfde stoffen als in de originele richtlijn, maar verbetert de regelgevingsvoorwaarden en geeft juridisch meer duidelijkheid. De wet vereist periodieke her-evaluaties die een geleidelijke verbreding van de eisen makkelijker maken, zodat aanvullende elektronische en elektrische apparatuur, kabels en reserveonderdelen gedekt worden.
Als distribiteur van componenten kan Nijkerk Electronics zelf geen verklaringen rondom RoHS geven. Nijkerk Electronics werkt uitsluitend met leveranciers van componenten die aan de RoHS-regelgeving voldoen. RoHS-verklaringen van leveranciers zijn op aanvraag beschikbaar.

Contact Nijkerk Electronics