REACH

REACH (EC 1907/2006) heeft tot doel het verbeteren van de bescherming van menselijke gezondheid en het milieu door een betere en eerdere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische substanties. Dit wordt bereikt door de vier processen die verenigd zijn in REACH: registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemicaliën. REACH heeft ook tot doel om innovatie en concurrentie te verbeteren in de Europese chemische industrie.

Als distribiteur van componenten kan Nijkerk Electronics zelf geen verklaringen rondom REACH geven. Nijkerk Electronics werkt uitsluitend met componenten leveranciers die aan de REACH-regelgeving voldoen. REACH-verklaringen van leveranciers zijn op aanvraag beschikbaar.

Contact Nijkerk Electronics